คนไทย : 680 บาท  |  ต่างชาติ : 970 บาทคนไทย : 1,070 บาท  |  ต่างชาติ : 1,500 บาทคนไทย : 1,380 บาท  |  ต่างชาติ : 1,965 บาทคนไทย : 1,490 บาท  |  ต่างชาติ : 2,125 บาท